3. Opracowanie propozycji układów funkcjonalnych |design - ASW Projekty

3. Opracowanie propozycji układów funkcjonalnych

Na podstawie inwentaryzacji i spotkania stylowego przygotowujemy projekty funkcjonalne 2D, które są punktem wyjścia do dalszej pracy nad projektem wnętrza. Nasi projektanci wnętrz tworzą dwie-trzy propozycje układu funkcjonalnego mieszkania. Na ich podstawie szukamy jednego właściwego. Tutaj szukamy też ogólnego charakteru wnętrza, jego stylu.