Inwentaryzacja oraz pomiary | projektowanie wnętrz - ASW Projekty

2. Inwentaryzacja

Zwymiarowanie pomieszczeń będących przedmiotem projektu, oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej